Dzień Dziecka

Kluczowym zamysłem tego zadania jest wsparcie najmłodszych z rodzin najuboższych lub cierpiących z powodu niepełnosprawności oraz przywracanie im nadziei na lepsze jutro. W ramach naszej współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami pedagodzy szkolni systematycznie przekazują nam informacje dotyczące skali problemu najniżej sytuowanych rodzin. Poprzez zorganizowanie akcji z okazji Dnia Dziecka pozyskaliśmy dary rzeczowe, którymi obdarowaliśmy 6 749 dzieci. Sprawiło to, że poczuły one, że ich ciężkim losem ktoś się interesuje. W ramach zorganizowanej akcji obdarowani młodzi ludzie otrzymali darowizny rzeczowe w postaci butów, spodni, bluzek i innych typów ubioru. Dzięki nowym strojom dzieci poczuły się pewniej we własnym ciele czując, że nie odstają swym wyglądem od rówieśników. Dzięki temu otrzymały szansę żeby zapomnieć na chwilę o problemach codzienności i poczuciu niższości w stosunku do innych. Pozwoliło im to na wyrażenie siebie poprzez wygląd zewnętrzny i podniesienie poziomu ich samooceny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.