FEAD

Podsumowanie realizacji

Programu  FEAD Podprogram 2017

Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi realizując Program FEAD Podprogram 2017 wydał  ogółem  334 274 kg żywności.

Z pomocy żywnościowej skorzystało 6519  osób (w tym 3459 kobiet  i 3060  mężczyzn).

W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

 • 15 warsztatów kulinarnych, w których wzięło  udział  177 osób 
 • 14 warsztatów dotyczących ekonomicznego gospodarowania, w których udział wzięło 296  osób,
 • 18 warsztatów dietetycznych i zdrowego odżywiania, które objęły swym zasięgiem   246 osób,
 • 29  zajęć w ramach programu edukacyjnego dotyczącego zasad żywienia                               i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,  w których udział wzięły 362 osoby.          Łączenie zorganizowaliśmy 76  działań towarzyszących dla  1081  osób

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014    – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej (beneficjent Programu) w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.  Mają prowadzić do  umiejętnego gospodarowania żywnością, zapobieganiu marnotrawieniu jej, realizacji  zasad zdrowego żywienia  oraz  umiejętnego gospodarowania budżetem domowym przez beneficjentów.  Działania te są  realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów. Prowadzone są  w sposób cykliczny  w całym  okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. 

WARSZTATY  KULINARNE

29. 11. 2017  Grabów

04. 12. 2017 Witonia

18. 12. 2017 Witonia

20. 12. 2017 Grabów

24. 01. 2018 Grabów

29. 01 2018 Witonia

26. 02. 2018 Witonia

o7. 03. 2018 Grabów

19.03. 2018 Witonia

23.04. 2018 Witonia

25. 04. 2018 Grabów

24.05.2018 Łęczyca Gmina

25. 05. 2018 Witonia

25.05.2018 Łęczyca Miasto

28. 05. 2018 Grabów

WARSZTATY DIETETYCZNE I DOTYCZĄCE ZDROWEGO  ŻYWIENIA

26. 10. 2017  Zgierz

27. 10. 2017  Żychlin

13. 11. 2017 Konstantynów Łódzki

16. 11. 2017  Łęczyca  Gmina

17. 11. 2017 Łęczyca Miasto

23. 11. 2017 Zgierz

29. 11. 2017  Wodzierady

21. 12. 2017 Zgierz

28. 12. 2017 Żychlin

08.01. 2018 Piątek

25. 01. 2018 Zgierz

12. 02. 2018 Piątek

23. 02. 2018 Daszyna

05. 03. 2018 Piątek

29. 05. 2018 Żychlin

18. 06. 2018 Witonia

26. 06. 2018 Żychlin

28. 06. 2018 Zgierz

PROGRAM EDUKACYJNY DOTYCZĄCY ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MARNOTRAWIENIU ŻYWNOŚCI

23. 10. 2017  Piątek

24. 10.  2017 Łęczyca Gmina

25. 10. 2017 Łęczyca Miasto

13. 11. 2017 Piątek

24. 11. 2017 Daszyna

11. 12. 2017 Piątek

13. 12. 2017 Wodzierady

15. 12. 2017 Daszyna

17. 01. 2018 Konstantynów Łódzki

25. 01. 2018 Łęczyca Gmina

26. 01. 2018 Łęczyca Miasto

26. 01. 2018 Żychlin

22. 02. 2018 Zgierz

22. 02. 2018 Łęczyca Gmina

23. 02. 2018 Łęczyca Miasto

27. 02. 2018 Żychlin

19.03. 2018 Wodzierady

28. 03. 2018 Daszyna

5. 04. 2018 Żychlin

16. 04. 2018 Góra św. Małgorzaty

19. 04. 2018 Łęczyca Gmina

20. 04. 2018 Łęczyca Miasto

26. 04. 2018 Zgierz

07. 05. 2018 Góra św. Małgorzaty

14. 05. 2018 Daszyna

24. 05. 2018 Zgierz

04. 06. 2018 Góra św. Małgorzaty

14. 06. 2018 Łęczyca Gmina

15. 06. 2018 Łęczyca Miasto

18. 06. 2018 Daszyna

WARSZTATY EDUKACJI  EKONOMICZNEJ

18. 10. 2017 Grabów

30. 10. 2017 Daszyna

24. 11. 2017 Żychlin

06. 12. 2017 Łęczyca Gmina

07. 12. 2017 Łęczyca Miasto

17. 01. 2018 Daszyna

28. 02. 2018 Grabów

08. 03. 2018 Łęczyca Gmina

09. 03. 2018 Łęczyca Miasto

19. 03. 2018 Konstantynów Łódzki

22. 03. 2018 Zgierz

27. 03. 2018 Żychlin

25. 04. 2018 Daszyna

27. 06. 2018 Grabów

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.


Miejsca dystrybucji żywności w okręgu łódzkim 

w podprogramie FEAD 2017 r. 

         Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach  wydawania żywności.

 1. Konstantynów Łódzki i Wodzierady – Zarząd Miejski PKPS ul. Sucharskiego 12
 2. Zgierz – Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 72 
 3. Żychlin i Bedlno – Organistówka, Plac Jana Pawła II   2 
 4. Miasto i Gmina  Łęczyca – Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
 5. Świnice Warckie – Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 
 6. Góra św. Małgorzaty – Ochotnicza Straż Pożarna, Góra św. Małgorzaty 45
 7. Witonia –  Klub Samopomocy Stara Szkoła, ul. Szkolna 13
 8. Piątek – Punkt Konsultacyjny, ul. Stodolniana 6 
 9. Grabów – Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Labor , Chorki 8
 10. Daszyna – Stowarzyszenie Skarb Malucha, Daszyna 32 

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.

INFORMACJA  O POZIOMIE   REALIZACJI  DZIAŁAŃ  TOWARZYSZĄCYCH

w okręgu łódzkim w podprogramie 2017

Miesiąc                 Liczba działań Liczba osób
październik ’17                         7        116
listopad ’17                         9        141
grudzień ’17                         10        168
styczeń ’18                         7         79
luty ’18                         9        126
marzec ’18                        10        127
kwiecień ’18                         8        104
maj ’18                         8        112
czerwiec ’18                         8        108

 

Podprogram 2017 realizowany w ramach FEAD-u  będzie realizowany od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących                 w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja  dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. 2015 poz.1058),   to  jest:

 • 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Doborem odbiorców  i weryfikacją ich  kwalifikowalności zajmują się  miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej. Żywność wydawana jest nieodpłatnie  w oparciu o wydane przez te instytucje skierowania.

 • FEAD – podprogram 2017
  Zestaw artykułów spożywczych określony dla jednego odbiorcy
  (zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie)
  w całym okresie dystrybucji podprogramu 2017
  (od września 2017 do czerwca 2018)
  Groszek z marchewką – 4 kg
  • Fasola biała – 4 kg
  • Koncentrat pomidorowy – 1,76 kg
  • Buraczki wiórki – 1,05 kg
  • Powidła śliwkowe – 1,5 kg
  • Makaron jajeczny – 4,5 kg
  • Makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg
  • Ryż biały – 4 kg
  • Kasza gryczana – 2 kg
  • Herbatniki maślane – 0,6 kg
  • Mleko UHT – 7 l.
  • Ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg
  • Gulasz wieprzowy z warzywami – 1,7 kg
  • Szynka drobiowa – 3 kg
  • Szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg
  • Pasztet wieprzowy – 0,64 kg
  • Filet z makreli w oleju – 1,7 kg
  • Cukier biały – 4 kg
  • Olej rzepakowy – 4 l.
 • Miód wielokwiatowy – 0,4 kg
 • Kabanosy wieprzowe – 0,36 kg

Pomoc  żywnościowa w formie paczek będzie wydawana osobom równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w podprogramie 2017.

 

 

PODSUMOWANIE

FEAD –  podprogram 2016

Podprogram   2016 w ramach  FEAD-u  realizowany był  w Zarządzie Okręgowym w Łodzi do 30 czerwca 2017 roku.

W czasie jego trwania  wydaliśmy ogółem 337,5924 ton żywności. W tym:

 • 314, 0544  ton z programu FEAD
 • 23,538       ton warzyw i owoców.

Ogółem  z pomocy  żywnościowej skorzystały 6.641 osób, w tym 3.320 kobiet i 3.331 mężczyzn.

Natomiast w ramach działań towarzyszących w podprogramie 2016 zrealizowaliśmy:

 • 15 warsztatów ekonomicznego gospodarowania, w których wzięło udział 318 osób,
 • 22 warsztaty dietetyczne, które objęły swym działaniem 362 osoby,
 • 24 programy edukacyjne zdrowego żywienia, w których wzięło udział 345 osób,
 • 2 warsztaty kulinarne dla 30 osób.

Podsumowanie realizacji Programu FEAD Podprogram 2015

Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi realizując Program FEAD Podprogram 2015 wydał 521,3925 ton żywności, w tym:
– 439,3872 ton z programu FEAD,
– 64,3611 ton warzyw i owoców,
– 7,7632 ton słodyczy i napoi,
– 8,8198 ton artykułów mlecznych i tłuszczy,
– 1,0612 ton innej żywności.

Z pomocy żywnościowej skorzystały 6663 osoby (w tym 3222 kobiety i 3441 mężczyzn).

W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:
– 15 warsztatów dotyczących ekonomicznego gospodarowania, w których udział wzięły 284 osoby,
– 27 warsztatów dietetycznych, w których udział wzięły 523 osoby,
– 9 warsztatów nt. produktów FEAD, w których udział wzięły 173 osoby.