DZIEŃ DZIECKA 2018

                          

     DZIEŃ    DZIECKA   2018      

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Łodzi ul. Wólczańska 217/219 przekazał nieodpłatnie dary rzeczowe, uczniom wychowującym się w trudnych warunkach materialno – bytowych łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów typowanych przez pedagogów szkolnych i dyrekcje szkół.

Kluczowym zamysłem tego zadania było wsparcie najmłodszych z rodzin najuboższych lub cierpiących z powodu niepełnosprawności oraz przywracanie im nadziei na lepsze jutro.  W ramach naszej współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami pedagodzy szkolni systematycznie przekazują nam informacje dotyczące skali problemu najniżej sytuowanych rodzin.

W ramach zorganizowanej akcji z okazji Dnia Dziecka w 2018 roku pozyskaliśmy dary rzeczowe, którymi obdarowaliśmy 720 dzieci.  Młodzi ludzie otrzymali darowizny rzeczowe w postaci butów sportowych, kurtek, sukienek, swetrów, bluz, garniturów, koszul, spodni, bluzek i innych typów ubioru.

Nasze Stowarzyszenie (opierając się na wiedzy praktycznej zdobytej podczas kilkudziesięciu lat świadczenia pomocy dla osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych) widzi zasadność poprawy jakości życia dzieci pochodzących z niezamożnych rodzin, poprzez dostarczenie im paczek z darami rzeczowymi.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania DZIEŃ DZIECKA 2018 została wyłączona

ŁÓDZKA WIGILIA MIEJSKA 2017

W dniu  16 grudnia 2017 roku na Starym  Rynku w Łodzi  po raz trzeci zorganizowana została miejska wigilia dla wszystkich mieszkańców Łodzi. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Łodzi od początku  czynnie włącza się  w jej organizację. W tym roku  przygotowaliśmy ok. 320 kg kapusty z grochem.  O jej niepowtarzalny  i wyjątkowy smak  zadbali pracownicy  naszej  stołówki przy Zarządzie Dzielnicowym  PKPS Łódź – Widzew. Gorąca kapusta wydawana była przez naszych pracowników z ZD Łódź – Widzew i Zarządu Okręgowego. Wydaliśmy cały przygotowany posiłek, nie została nawet najmniejsza porcja.

Goście miejskiej wigilii  chwalili smak wszystkich potraw. Po naszą kapustę często ustawiali się powtórnie.  Degustacji potraw  wigilijnych towarzyszyły występy artystyczne. Atmosfera była radosna. Wzięło w niej udział ok.  1500. łodzian. 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania ŁÓDZKA WIGILIA MIEJSKA 2017 została wyłączona

POMOC ŚWIĄTECZNA – „GWIAZDKA 2017”

 Znalezione obrazy dla zapytania kliparty świąteczne boże narodzenie darmowe

„GWIAZDKA 2017”

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łodzi organizuje coroczną akcję choinkową dla dzieci z najuboższych rodzin miasta Łodzi i województwa łódzkiego poprzez obdarowanie ich paczkami świątecznymi ze słodyczami.

Zadanie publiczne „Pomoc świąteczna” realizowane jest dzięki dotacji ze środków otrzymanych od Wojewody Łódzkiego.

Przygotowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dary rzeczowe w postaci paczek ze słodyczami przekażemy w dniach od 08 grudnia do 18 grudnia 2017 roku z prośbą o ich rozdysponowanie w dniach od 08 grudnia do 18 grudnia 2017 roku uczniom wychowującym się w trudnych warunkach materialnych i bytowych, zakwalifikowanych do udzielenia w/w pomocy.

Adresatami realizowanego zadania publicznego jest 1000 dzieci z terenu Łodzi i województwa łódzkiego – Łęczycy, Kutna, Żychlina, Skierniewic, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Zgierza i Opoczna. Dzieci te to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, wytypowani przez pedagogów szkolnych do otrzymania świątecznej paczki ze słodyczami. Wśród uczestników zadania część to osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Znalezione obrazy dla zapytania kliparty świąteczne boże narodzenie darmowe

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania POMOC ŚWIĄTECZNA – „GWIAZDKA 2017” została wyłączona

KOLEJNA EDYCJA KURSU DLA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH

              W dniu   04 listopada  2017 roku  w Konstantynowie Łódzkim odbyła się kolejna edycja kursu dla opiekunek  oraz opiekunów  osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.
Była to wyjątkowa edycja bo zgłosiło się na nią aż 30 0sób, w tym dwóch Panów. Do  tej  pory  na ogół uczestniczyły  w  takich  zajęciach  same   Panie i  wielkościowo grupy oscylowały na poziomie maksymalnie dwudziestu osób. Wszyscy uczestnicy tej edycji  wykazali ogromne zainteresowanie omawianą problematyką.  Zagadnienia teoretyczne dotyczące gerontologii i geriatrii, jak również zajęcia praktyczne związane z opieką nad osobami chorymi były podstawą do dużej aktywności uczestników. Padało wiele dodatkowych pytań do osoby prowadzącej. Pod koniec pełnego pracy   i wysiłku dnia szkolenia były nawet pytania   o możliwość kontynuacji kursu.
Cały kurs wzbogacił uczestników o nową wiedzę oraz cenne    i przydatne praktyczne  umiejętności. Praca   z osobami  starszymi, niepełnosprawnymi  czy chorymi na pewno nie jest łatwa ale może być  źródłem dużej satysfakcji.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania KOLEJNA EDYCJA KURSU DLA OPIEKUNEK OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH została wyłączona

Działania towarzyszące Podprogram 2017

 

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014    – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

WARSZTATY  KULINARNE

29. 11. 2017  Grabów

04. 12. 2017 Witonia

18. 12. 2017 Witonia

20. 12. 2017 Grabów

24. 01. 2018 Grabów

29. 01 2018 Witonia

26. 02. 2018 Witonia

o7. 03. 2018 Grabów

19.03. 2018 Witonia

23.04. 2018 Witonia

25. 04. 2018 Grabów

24.05.2018 Łęczyca Gmina

25. 05. 2018 Witonia

25.05.2018 Łęczyca Miasto

28. 05. 2018 Grabów

WARSZTATY DIETETYCZNE I DOTYCZĄCE ZDROWEGO  ŻYWIENIA

26. 10. 2017  Zgierz

27. 10. 2017  Żychlin

13. 11. 2017 Konstantynów Łódzki

16. 11. 2017  Łęczyca  Gmina

17. 11. 2017 Łęczyca Miasto

23. 11. 2017 Zgierz

29. 11. 2017  Wodzierady

21. 12. 2017 Zgierz

28. 12. 2017 Żychlin

08.01. 2018 Piątek

25. 01. 2018 Zgierz

12. 02. 2018 Piątek

23. 02. 2018 Daszyna

05. 03. 2018 Piątek

29. 05. 2018 Żychlin

18. 06. 2018 Witonia

26. 06. 2018 Żychlin

28. 06. 2018 Zgierz

PROGRAM EDUKACYJNY DOTYCZĄCY ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MARNOTRAWIENIU ŻYWNOŚCI

23. 10. 2017  Piątek

24. 10.  2017 Łęczyca Gmina

25. 10. 2017 Łęczyca Miasto

13. 11. 2017 Piątek

24. 11. 2017 Daszyna

11. 12. 2017 Piątek

13. 12. 2017 Wodzierady

15. 12. 2017 Daszyna

17. 01. 2018 Konstantynów Łódzki

25. 01. 2018 Łęczyca Gmina

26. 01. 2018 Łęczyca Miasto

26. 01. 2018 Żychlin

22. 02. 2018 Zgierz

22. 02. 2018 Łęczyca Gmina

23. 02. 2018 Łęczyca Miasto

27. 02. 2018 Żychlin

19.03. 2018 Wodzierady

28. 03. 2018 Daszyna

5. 04. 2018 Żychlin

16. 04. 2018 Góra św. Małgorzaty

19. 04. 2018 Łęczyca Gmina

20. 04. 2018 Łęczyca Miasto

26. 04. 2018 Zgierz

07. 05. 2018 Góra św. Małgorzaty

14. 05. 2018 Daszyna

24. 05. 2018 Zgierz

04. 06. 2018 Góra św. Małgorzaty

14. 06. 2018 Łęczyca Gmina

15. 06. 2018 Łęczyca Miasto

18. 06. 2018 Daszyna

WARSZTATY EDUKACJI  EKONOMICZNEJ

18. 10. 2017 Grabów

30. 10. 2017 Daszyna

24. 11. 2017 Żychlin

06. 12. 2017 Łęczyca Gmina

07. 12. 2017 Łęczyca Miasto

17. 01. 2018 Daszyna

28. 02. 2018 Grabów

08. 03. 2018 Łęczyca Gmina

09. 03. 2018 Łęczyca Miasto

19. 03. 2018 Konstantynów Łódzki

22. 03. 2018 Zgierz

27. 03. 2018 Żychlin

25. 04. 2018 Daszyna

27. 06. 2018 Grabów

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.


Miejsca dystrybucji żywności w okręgu łódzkim 

w podprogramie FEAD 2017 r. 

         Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach  wydawania żywności.

  1. Konstantynów Łódzki i Wodzierady – Zarząd Miejski PKPS ul. Sucharskiego 12
  2. Zgierz – Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 72 
  3. Żychlin i Bedlno – Organistówka, Plac Jana Pawła II   2 
  4. Miasto i Gmina  Łęczyca – Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
  5. Świnice Warckie – Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 
  6. Góra św. Małgorzaty – Ochotnicza Straż Pożarna, Góra św. Małgorzaty 45
  7. Witonia –  Klub Samopomocy Stara Szkoła, ul. Szkolna 13
  8. Piątek – Punkt Konsultacyjny, ul. Stodolniana 6 
  9. Grabów – Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Labor , Chorki 8
  10. Daszyna – Stowarzyszenie Skarb Malucha, Daszyna 32 

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.

INFORMACJA  O POZIOMIE   REALIZACJI  DZIAŁAŃ  TOWARZYSZĄCYCH

w okręgu łódzkim w podprogramie 2017

Miesiąc                 Liczba działań Liczba osób
październik ’17                         7        116
listopad ’17                         9        141
grudzień ’17                         10        168
styczeń ’18                         7         79
luty ’18                         9        126
marzec ’18                        10        127
kwiecień ’18                         8        104
maj ’18                         8        112
czerwiec ’18

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Działania towarzyszące Podprogram 2017 została wyłączona