Pomoc bezrobotnym

Pomoc bezrobotnym świadczona jest poprzez pomoc rzeczową w postaci odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, mebli oraz artykułów żywnościowych – dystrybucja żywności w ramach programu FEAD.

Dla osób bezrobotnych prowadzone są również jadłodajnie, magazyny darów rzeczowych, magazyny żywności oraz stołówki.