Pomoc dzieciom

Ten rodzaj pomocy skierowany jest wyłącznie do dzieci, szczególnie tych z rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbanych, opóźnionych i z problemami w nauce.Poza pomocą materialną organizujemy wypoczynek wakacyjny, kolonie. Inicjujemy i aranżujemy specjalne programy kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, terapeutyczne oraz ciekawe wizyty i spotkania.

Półkolonie:

  • Skierniewice, AL. Niepodległości 4
  • Opoczno, Pl. Kilińskiego  7