Pomoc osobom starszym

Pomoc tą kierujemy do osób chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, głównie poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz usług rehabilitacyjnych.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez jednostki w:
  • Łodzi
  • Zgierzu
  • Konstantynowie Łódzkim
  • Andrespolu
Wypożyczalnie sprzętu
prowadzone są w jednostkach:
  • Łodzi
  • Zgierzu