Pomoc postpenitencjarna

Podjęliśmy działania o charakterze pomocowym i poradnictwo na rzecz byłych więźniów
oraz ich rodzin.