Pomoc rzeczowa

Rzeczowa i materialna pomoc stanowiła przez wiele minionych dziesięcioleci (i stanowi do dzisiaj) drugi, kluczowy obszar aktywności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Pomoc ta udzielana jest w różnych formach, a krąg jej adresatów i odbiorców systematycznie ulega poszerzaniu. Do 1990 roku różnorodną pomoc materialną świadczyliśmy przede wszystkim ludziom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym. W latach dziewięćdziesiątych w polu naszego zainteresowania znalazły się całe rodziny, biedne, znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu braku pracy. W ostatnim okresie wiele uwagi w naszej działalności pomocowej poświęcamy dzieciom: zaniedbanym, biednym, pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo, a także osobom bezdomnym.

Pomoc ta udzielana jest w różnych formach w zależności od możliwości naszych terenowych organizacji. Pomoc rzeczowa polega przede wszystkim na rozdzielaniu darów w naturze tj. odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia mieszkań oraz żywności – zarówno w paczkach jak i w postaci gotowych posiłków.

Dożywianie podopiecznych prowadzimy od zawsze tj. od początku naszego istnienia. Odbywa się ono w punktach stałego dożywiania (stołówki, jadłodajnie), jak również w miejscu zamieszkania podopiecznych. Wykorzystujemy własne możliwości organizacyjne i posiadane zaplecze techniczne, gromadzimy różnego rodzaju dobra takie jak: używaną odzież, używane ale nadające się do dalszego użytku meble i inny sprzęt domowy, w tym artykuły gospodarstwa domowego, artykuły czystości i artykuły żywnościowe.

Tradycyjnie już od kilkudziesięciu lat organizujemy uroczyste Śniadania Wielkanocne i Kolacje Wigilijne dla naszych podopiecznych w świetlicach i jadłodajniach.

Pomoc materialna, którą świadczymy na rzecz podopiecznych polega również na bezpośrednim prowadzeniu specjalnych placówek opieki takich jak świetlice terapeutyczne.

Pomoc rzeczowa udzielana jest we wszystkich magazynach PKPS.