RODO

Szanowni Państwo,                 

                  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) bezpośrednio związanych  z możliwością realizacji podstawowych  zadań Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,  Zarząd Okręgowy w Łodzi  realizując  obowiązek informacyjny wobec naszych beneficjentów, podopiecznych i innych osób korzystających z różnych  form naszego wsparcia i pomocy osobom potrzebującym  w okręgu łódzkim zamieszczamy poniżej  adekwatne informacje   wynikające z RODO dla poszczególnych grup odbiorców naszych działań. 


WAŻNE 

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2019 r. Inspektorem  Danych Osobowych w  Polskim Komitecie Pomocy Społecznej jest 

Pan   KACPER    JADCZAK

dostepny  pod adresem mailowym

iodo-pkps@pkps.org.pl