Świetlice

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Głównym celem naszych świetlic jest zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych opieki oraz pomocy. Świetlica zapewnia posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, a jeżeli jest konieczność także pomoc prawną. Świetlice prowadzą stałą współpracę ze szkołami w których uczą się ich podopieczni. Placówki te zapewniają również wypoczynek letni. Funkcjonowanie świetlic zapewnia wielu dzieciom, pozbawionym opieki rodziców niezbędne ciepło i opiekę oraz ukształtowanie tak, aby mogły sobie poradzić wstępując w dorosłe życie.

Adresy:

Skierniewice: ul. Al. Niepodległości 4

Opoczno: pl. Kilińskiego 7