Zarząd Miejsko-Gminny PKPS – Opoczno

Zarząd Miejsko-Gminny w Opocznie

pl. Kilińskiego 7
26-300 Opoczno
tel.: +48 44 755 24 37

Osoba do kontaktu

Intendent, instruktor

Zadania

  • działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci i młodzieży
    – różnorodne formy spędzania czasu wolnego,
  • półkolonie letnie, wycieczki krajoznawcze,
  • prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.
  • Świadczenie usług opiekuńczych. Zadanie realizowane jest ze środków Urzędu Gminy Opoczno i Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Jak do nas trafić?