Dzień Seniora – Konstantynów

11 października br. (sobota) o godz. 16-ej w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim (ul. Łódzka 28) odbędzie się Dzień Seniora.

Serdecznie zapraszamy!

Wydawanie warzyw i owoców

Warzywa i owoce wyprodukowane przez polskich producentów dotkniętych embargiem rosyjskim, dzięki Unii Europejskiej wydawane są sukcesywnie najbiedniejszym mieszkańcom potrzebującym wsparcia i pomocy.

Wycofane warzywa i owoce z rynku trafiają do bezpłatnej dystrybucji, którą zajmuje się również Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wydawanie warzyw i owoców odbywa się w Magazynie Centralnym Zarządu Okręgowego w Łęczycy oraz w Zarządzie Miejskim PKPS w Konstantynowie.

Zadanie publiczne „POMOC ŚWIĄTECZNA”

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „POMOC ŚWIĄTECZNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WOJEWODY ŁÓDZKIEGO, Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 104.

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łodzi organizuje coroczną akcję choinkową dla 1000 dzieci z najuboższych rodzin miasta Łodzi i województwa łódzkiego poprzez obdarowanie ich paczkami ze słodyczami.

Postępująca pauperyzacja społeczeństwa w szczególny sposób dotyka najmłodszych mieszkańców województwa łódzkiego, sprawiając iż niejednokrotnie cierpią one z powodu niezawinionej biedy będąc obiektem drwin ze strony bardziej zamożnych rówieśników. Szczególnie w magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia, dzieci, których rodziców nie stać na sprawienie im choćby najmniejszego prezentu, w dwójnasób odczuwają swoją odmienność, czują się gorsze. Dlatego też, Nasze Stowarzyszenie (opierając się na wiedzy praktycznej zdobytej podczas kilkudziesięciu lat świadczenia pomocy dla osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych) widzi zasadność poprawy jakości życia dzieci pochodzących z niezamożnych rodzin, poprzez dostarczenie im paczek ze słodyczami. Dzięki nim mali mieszkańcy województwa łódzkiego poczują się ważni i wyjątkowi, co pozytywnie wpłynie na ich poczucie godności.

Przygotowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dary rzeczowe w postaci paczek ze słodyczami przekazane zostaną do szkół podstawowych i gimnazjów w dniach od 09 grudnia do 13 grudnia 2013roku. Następnie zostaną one przekazane w  okresie od 16 grudnia do 20 grudnia 2013 roku małym beneficjantom wychowujących się w trudnych warunkach materialno-bytowych, zakwalifikowanym do udzielenia w/w pomocy.

logo_luw       logo_pkps