Program FEAD

Podsumowanie realizacji Programu FEAD Podprogram 2015

Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi realizując Program FEAD Podprogram 2015 wydał 521,3925 ton żywności, w tym:
– 439,3872 ton z programu FEAD,
– 64,3611 ton warzyw i owoców,
– 7,7632 ton słodyczy i napoi,
– 8,8198 ton artykułów mlecznych i tłuszczy,
– 1,0612 ton innej żywności.

Z pomocy żywnościowej skorzystały 6663 osoby (w tym 3222 kobiety i 3441 mężczyzn).

W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:
– 15 warsztatów dotyczących ekonomicznego gospodarowania, w których udział wzięły 284 osoby,
– 27 warsztatów dietetycznych, w których udział wzięły 523 osoby,
– 9 warsztatów nt. produktów FEAD, w których udział wzięły 173 osoby.

Podprogram 2016
czas realizacji: sierpień 2016 – czerwiec 2017r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy:
– 951 zł na osobę samotną,
– 771 zł dla jednego członka rodziny.

szczegolowe_objasnienie

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PZ Podprogram 2016 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.
Dystrybuować będziemy następujące produkty: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczykowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała konserwowa, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier, olej rzepakowy.
Limit na osobę 48,59 kg/l – w ramach Podprogramu 2016.

W ramach działań towarzyszących planujemy przeprowadzić 32 szkolenia z zakresu zdrowego odżywiania oraz racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla ok. 640 osób. Odbiorcami działań będą głównie osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Program FEAD realizowany jest przez następujące jednostki PKPS:

  • Zarząd Rejonowy PKPS w Łęczycy, ul Poznańska 25, tel. 24 368 60 57
  • Zarząd Miejski PKPS w Konstantynowie Łódzkim, ul Łódzka 10, tel. 507 774 319
  • Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Zgierzu, ul Jana Pawła II 19, tel. 42 716 31 06
  • Zarząd Miejski PKPS w Żychlinie, ul. Barlickiego 4, tel. 500 663 431
  • Zarząd Gminny PKPS w Parzęczewie, ul Południowa 1, tel. 42 718 66 16

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane
w Zarządzie Okręgowym PKPS w Łodzi, ul Wólczańska 217/219, tel. 42 637 45 67

Program FEAD

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2014

Czas realizacji – grudzień 2014 – styczeń 2015 r.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):
– 813 zł dla osoby samotnej,
– 684 zł dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PZ Podprogram 2014 odbywa się przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

Paczka żywnościowa dla jednego odbiorcy składa się z następujących produktów:
• makaron świderki – 3 paczki, razem 1,5 kg
• mielonka wieprzowa- 2 puszki, razem 0,8 kg
• cukier biały- 2 torebki, razem 2 kg
• olej rzepakowy- 1 butelka, razem 1 litr,
• mleko UHT – 2 kartony, razem 2 litry

Minimalny limit pomocy to 1 paczka na osobę.
Maksymalny limit pomocy – 3 paczki na osobę (z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych)

Podprogram 2015

Czas realizacji – maj 2015 – kwiecień 2016 r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):
– 813 zł dla osoby samotnej,
– 684 zł dla jednego członka w rodzinie.

Od 1 października 2015r.:
– 951 zł na osobę samotną,
– 771 zł dla jednego członka rodziny.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w PO PZ Podprogram 2015 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy.

Dystrybuować będziemy następujące produkty: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczykowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.

Limit na osobę 42 kg/l – 72 kg/l rocznie. Maksymalne limity roczne nie będą dotyczyły dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Program FEAD realizowany jest przez następujące jednostki PKPS:
• Zarząd Rejonowy PKPS w Łęczycy, ul Poznańska 25, tel. 24 368 60 57
• Zarząd Miejski PKPS w Konstantynowie Łódzkim, ul Łódzka 10, tel. 507 774 319
• Zarząd Miejsko- Gminny PKPS w Zgierzu, ul Jana Pawła II 19, tel. 42 716 31 06
• Zarząd Miejski PKPS w Żychlinie, ul. Barlickiego 4, tel. 24 285 36 06
• Zarząd Gminny PKPS w Parzęczewie, ul Południowa 1, tel. 42 718 66 16

Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu FEAD mogą być składane
w Zarządzie Okręgowym PKPS w Łodzi, ul Wólczańska 217/219, tel. 42 637 45 67,
e-mail: lodz@pkps.org.pl

Gwiazdka 2014

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „POMOC ŚWIĄTECZNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WOJEWODY ŁÓDZKIEGO, Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 104.

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łodzi organizuje coroczną akcję choinkową dla 1000 dzieci z najuboższych rodzin miasta Łodzi i województwa łódzkiego poprzez obdarowanie ich paczkami ze słodyczami na łączną kwotę 23 572 zł.

Celem zadania publicznego jest poprawa w okresie świątecznym jakości życia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego.

Zadanie zostanie przeprowadzone dla 1000 dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. Dzieci te to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, wytypowani do udziału przez pedagogów szkolnych.

W ramach realizacji zadania nastąpi zakup artykułów żywnościowych ze słodyczami oraz toreb reklamowych w celu przygotowania paczek ze słodyczami. Paczki te zostaną dostarczone do szkół, gdzie nastąpi ich przekazanie małym beneficjantom. Wręczenie paczek ze słodyczami dzieciom pochodzącym z biednych rodzin i niepełnosprawnym pozwoli im na poczucie się kimś wyjątkowym i docenionym.

logo_luw logo_pkps