Zadanie publiczne „POMOC ŚWIĄTECZNA”

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „POMOC ŚWIĄTECZNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WOJEWODY ŁÓDZKIEGO, Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 104.

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łodzi organizuje coroczną akcję choinkową dla 1000 dzieci z najuboższych rodzin miasta Łodzi i województwa łódzkiego poprzez obdarowanie ich paczkami ze słodyczami.

Postępująca pauperyzacja społeczeństwa w szczególny sposób dotyka najmłodszych mieszkańców województwa łódzkiego, sprawiając iż niejednokrotnie cierpią one z powodu niezawinionej biedy będąc obiektem drwin ze strony bardziej zamożnych rówieśników. Szczególnie w magicznym okresie Świąt Bożego Narodzenia, dzieci, których rodziców nie stać na sprawienie im choćby najmniejszego prezentu, w dwójnasób odczuwają swoją odmienność, czują się gorsze. Dlatego też, Nasze Stowarzyszenie (opierając się na wiedzy praktycznej zdobytej podczas kilkudziesięciu lat świadczenia pomocy dla osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych) widzi zasadność poprawy jakości życia dzieci pochodzących z niezamożnych rodzin, poprzez dostarczenie im paczek ze słodyczami. Dzięki nim mali mieszkańcy województwa łódzkiego poczują się ważni i wyjątkowi, co pozytywnie wpłynie na ich poczucie godności.

Przygotowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dary rzeczowe w postaci paczek ze słodyczami przekazane zostaną do szkół podstawowych i gimnazjów w dniach od 09 grudnia do 13 grudnia 2013roku. Następnie zostaną one przekazane w  okresie od 16 grudnia do 20 grudnia 2013 roku małym beneficjantom wychowujących się w trudnych warunkach materialno-bytowych, zakwalifikowanym do udzielenia w/w pomocy.

logo_luw       logo_pkps

Projekt „Seniorze nie bądź bezradny”

Celem projektu jest podtrzymanie aktywności 80 osób starszych z terenu województwa łódzkiego, przeciwdziałanie ich e-wykluczeniu oraz wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej.

Wśród osób starszych są zarówno osoby sprawne i dysponujące dużym zasobem czasu wolnego oraz chęcią do działania jak i osoby, które wymagają pomocy osób trzecich do codziennego funkcjonowania. Nasze Stowarzyszenie od wielu lat zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych i posiada dużą wiedzę praktyczną związaną z tym zagadnieniem. Wiele osób starszych chciałoby wykorzystać konstruktywnie swój czas wolny pomagając innym mniej sprawnym od siebie. Seniorom brakuje jednak wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawowanie opieki nad osobami niedołężnymi, często obarczonymi różnego rodzaju schorzeniami. Jest to bowiem zajęcie trudne i często niewdzięczne. Możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu opieki i pielęgnacji domowej osób starszych i niepełnosprawnych pozwoli na wykorzystanie potencjału tych osób i umożliwi im w sposób fachowy i kompetentny pomaganie innym.

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

(więcej…)

„Szkoła w trampkach” 2012/2013

Wrzesień to najważniejszy miesiąc dla uczniów. To wtedy rozbrzmiewa pierwszy dzwonek i po dwóch miesiącach przerwy, dzieci i młodzież znów zasiadają w ławkach i rozpoczynają naukę.

Początek roku szkolnego dla rodziców oznacza duże wydatki. Książki tornister, przybory szkolne – cała wyprawka może kosztować nawet 800 zł. Przez wiele lat Stowarzyszenie przekazywało uczniom różne artykuły szkolne, łącznie z podręcznikami. W tym roku uczniowie z najuboższych rodzin, typowani przez pedagogów szkolnych, otrzymali trampki. Dzięki temu działaniu obdarowanych zostało 1 244 uczniów.