Gwiazdka 2014

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „POMOC ŚWIĄTECZNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WOJEWODY ŁÓDZKIEGO, Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 104.

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łodzi organizuje coroczną akcję choinkową dla 1000 dzieci z najuboższych rodzin miasta Łodzi i województwa łódzkiego poprzez obdarowanie ich paczkami ze słodyczami na łączną kwotę 23 572 zł.

Celem zadania publicznego jest poprawa w okresie świątecznym jakości życia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego.

Zadanie zostanie przeprowadzone dla 1000 dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. Dzieci te to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, wytypowani do udziału przez pedagogów szkolnych.

W ramach realizacji zadania nastąpi zakup artykułów żywnościowych ze słodyczami oraz toreb reklamowych w celu przygotowania paczek ze słodyczami. Paczki te zostaną dostarczone do szkół, gdzie nastąpi ich przekazanie małym beneficjantom. Wręczenie paczek ze słodyczami dzieciom pochodzącym z biednych rodzin i niepełnosprawnym pozwoli im na poczucie się kimś wyjątkowym i docenionym.

logo_luw logo_pkps

Dzień Seniora – Konstantynów

11 października br. (sobota) o godz. 16-ej w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim (ul. Łódzka 28) odbędzie się Dzień Seniora.

Serdecznie zapraszamy!

Wydawanie warzyw i owoców

Warzywa i owoce wyprodukowane przez polskich producentów dotkniętych embargiem rosyjskim, dzięki Unii Europejskiej wydawane są sukcesywnie najbiedniejszym mieszkańcom potrzebującym wsparcia i pomocy.

Wycofane warzywa i owoce z rynku trafiają do bezpłatnej dystrybucji, którą zajmuje się również Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wydawanie warzyw i owoców odbywa się w Magazynie Centralnym Zarządu Okręgowego w Łęczycy oraz w Zarządzie Miejskim PKPS w Konstantynowie.