Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Podprogram 2021 Plus

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU FEAD 

PODPROGRAM  2021 PLUS

Realizując Podprogram 2021 PLUS Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi wydał ogółem 46749,6 kg żywności.  Wydaliśmy 5809 paczek z żywnością dla osób potrzebujących.

Z pomocy żywnościowej skorzystały ogółem 3163  osoby, w tym 1609 kobiet oraz 1554 mężczyzn. 

W ramach  działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

  • 8 warsztatów edukacji ekonomicznej, w których wzięło udział 75 osób;
  • 5 warsztaty dietetyczne i dotyczących zdrowego żywienia, które objęły swym zasięgiem 73 osoby;
  • 8 warsztatów w ramach programu edukacyjnego dotyczącego zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w których udział wzięło 55 osób;
  • 1 warsztat kulinarny, gdzie sposób wykorzystania produktów programu FEAD do przygotowania potraw poznało 8 osób.

Łącznie zorganizowaliśmy 22 działania towarzyszące dla 205 osób. W tym 158 kobiet i 47 mężczyzn.

Wsród uczestników warsztatów były 23 osoby niepełnosprawne, 26 osób mających więcej niż 65 lat i 179 osób mających mniej niz 65 lat.

 

 

PODPROGRAM 2021 Plus

Czas realizacji – grudzień 2021 r. – maj 2022 r.
Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych od 02.2023  do 08.2023 r.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej
Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu  FEAD, Podprogram 2021 Plus muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%)

            - 1 707,20 PLN dla osoby samotnej,

            - 1 320,0 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

 

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Ważna informacja dla Ośrodków Pomocy Społecznej:

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

   
Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania Ośrodki Pomocy Społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków (posiłki wydawane są tylko w placówkach uprawnionych takich, jak schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych, jadłodajnie, dzienne placówki opiekuńcze dla dzieci).

 

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Powidła śliwkowe

1

0,3

 0,3 kg

   2.

Makaron jajeczny świderki

4

0,5

 2 kg

   3.

Mleko UHT

2

1

 2 l

   4.

Szynka wieprzowa mielona

3

0,3

0,9 kg

 

5.

Cukier biały

2

1

2 kg

 

6.

Olej rzepakowy

2

1

 2 l

 

Suma

14 opakowań

 

9,2 kg

 

UWAGA: jeśli liczba zgłaszających się po odbiór paczek uprawnionych osób jest większa niż założono (większa od liczby, dla której zabezpieczono żywność), dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 80 % jego całkowitej ilości, to jest do około 7,3 kg.

 

Działania towarzyszące

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;

- programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych);

- inne działania w formie indywidualnej lub grupowej mające na celu aktywację i włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej FEAD.

 

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

 

HARMONOGRAM    DZIAŁAŃ   TOWARZYSZĄCYCH

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

18.05.2023 Zgierz
05.06.2023 Góra Św. Małgorzaty
15.06.2023 Konstantynów Łódzki
22.06.2023 Zgierz
22.06.2023 Konstantynów Łódzki
24.06.2023 Daszyna
20.07.2023 Zgierz

 

Programy edukacyjne  mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności 

20.06.2023 G. Łęczyca
21.06.2023 M. Łęczyca
28.06.2023 Daszyna
03.07.2023 Piątek
27.07.2023 M. Łęczyca
28.07.2023 G. Łęczyca

Warsztaty edukacji ekonomicznej

15.05.2023 Daszyna
17.05.2023 Grabów
24.05.2023 Grabów
05.06.2023 G. Łęczyca
14.06.2023 Grabów
22.06.2023 M. Łęczyca
01.08.2023 Piątek
01.09.2023 Daszyna

Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych

08.05.2023 Góra św. Małgorzaty