KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Podprogram 2019

 


 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2019 

Założenia ogólne

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu   o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Celem ogólnym Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  jest pomoc poprzez zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od grudnia 2019 roku  –  do czerwca  2020 roku.

Kryteria, które muszą spełniać  odbiorcy – kwalifikowalność

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2019 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%)  – zgodnie z wytycznymi IZ z 13 sierpnia 2019 roku:

1402,00 PLN dla osoby samotnej,

1056,00 PLN przypadająca na jednego członka w rodzinie.

http://www.gov.pl/web/rodzina/odpowiedzi-na-pytania

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2019 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ -  Podprogram 2019

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem ośrodka pomocy społecznej. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw minimum kilku (tj., co najmniej trzech) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2019:

UWAGA: Od beneficjentów programu nie można pobierać żadnej i w jakiejkolwiek formie odpłatności lub żądać jakichkolwiek innych świadczeń!!!

Jak  można wykorzystać te produkty?

Dobre podpowiedzi ( proste przepisy)  potraw i dań,  w których można  wykorzystać produkty  z paczki określone  w powyższym zestawie  można znaleźć  pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/paczka_zywnosci/broszura_paczka_zyw_11.pdf

Skład pełnej paczki dla jednej osoby ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2019:

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

1.

Groszek z marchewką

8

0,4

3,2 kg

2.

Fasola biała

8

0,4

3,2 kg

3.

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12 kg

4.

Buraczki wiórki

3

0,35

1,05 kg

5.

Powidła śliwkowe

6

0,3

1,8 kg

6.

Sok jabłkowy klarowany

4

1

4 l

7.

Makaron jajeczny

9

0,5

4,5 kg

8.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

2

0,5

1 kg

9.

Ryż biały

3

1

3 kg

10.

Kasza gryczana

3

0,5

1,5 kg

11.

Herbatniki maślane

4

0,2

0,8 kg

12.

Mleko UHT

7

1

7 l

13.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

5

0,4

2 kg

14.

Szynka drobiowa

9

0,3

2,7 kg

15.

Pasztet wieprzowy

3

0,16

0,48 kg

16.

Filet z makreli w oleju

9

0,17

1,53 kg

17.

Cukier biały

4

1

4 kg

18.

Olej rzepakowy

4

1

4 l

19.

Gołąbki w sosie pomidorowym

2

0,85

1,7 kg

 

Suma

100 opakowań

 

48,58 kg

UWAGA:, jeśli liczba zgłaszających się po odbiór paczek uprawnionych osób jest większa niż założono (większa od liczby, dla której zabezpieczono żywność), dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 80 % jego całkowitej ilości, to jest do około 40,4 kg. Na zmniejszenie zestawu rocznego każdorazowo wymagana jest zgoda OPO.

Działania towarzyszące

Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Okręgowy w Łodzi  zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując w kolejnym podprogramie 2019 proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, proponować będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

warsztaty kulinarne wskazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, z wykorzystaniem produktów składających się na paczkę w Podprogramie 2019,

  1. Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych 
  2. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
  3. Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności
  4. Warsztaty edukacji ekonomicznej(nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

HARMONOGRAM    DZIAŁAŃ    TOWARZYSZĄCYCH

PODPROGRAM  2019

Warsztaty kulinarne 

02.12.2019 Piątek
18.12.2019 Zgierz
22.01.2019 Zgierz
03.02.2020 Konstantynów Łódzki
01.06.2020 Góra św. Małgorzaty

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

14.01.2020 Piątek
10.02.2020 Konstantynów Łódzki
19.02.2020 Zgierz
18.03.2020 Zgierz
06.04.2020 Góra Świętej Małgorzaty

Program edukacyjny dotyczący zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

05.12.2019 Gmina Łęczyca
06.12.2019 Miasto Łęczyca
09.01.2020 Gmina Łęczyca
10.01.2020 Miasto Łęczyca
03.02.2020 Piątek
13.02.2020 Gmina Łęczyca
14.02.2020 Miasto Łęczyca
12.03.2020 Gmina Łęczyca
13.03.2020 Miasto Łęczyca
16.03.2020 Konstantynów Łódzki
16.04.2020 Gmina Łęczyca
17.04.2020 Miasto Łęczyca
23.04.2020 Zgierz
04.05.2020 Góra św. Małgorzaty
14.05.2020 Gmina Łęczyca
20.05.2020 Zgierz
15.05.2020 Miasto Łęczyca
18.06.2020 Gmina Łęczyca
19.06.2020 Miasto Łęczyca

Warsztaty edukacji ekonomicznej

18.02.2020 Grabów
02.03.2020 Piątek
11.03.2020 Grabów
15.04.2020 Grabów
13.05.2020 Grabów
05.06.2020 Konstantynów Łódzki
17.06.2020 Grabów
24.06.2020 Zgierz

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych lub nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się  z  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Łodzi, ul.  Wólczańska 217/219 lub adresem mailowym:  pkpslodz.sekretariat@op.pl

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2019 na terenie okręgu łódzkiego obejmują: miejsca dystrybucji żywności w okręgu łódzkim w podprogramie FEAD 2019 r.

 Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach wydawania żywności.

Konstantynów Łódzki - Zarząd Miejski PKPS ul. Sucharskiego 12
Wodzierady - Wodzierady 24
Zgierz - Zarząd Miejsko-Gminny PKPS ul. Jana Pawła II 19
Żychlin - ul. Barlickiego 4
Miasto i Gmina  Łęczyca - Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
Świnice Warckie - Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
Góra św. Małgorzaty - Ochotnicza Straż Pożarna, Góra św. Małgorzaty 45
Piątek - Piątek ul. Łowicka 4
Grabów - OSP w Sławęcin

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  towarzyszących  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS   i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.