Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Podprogram 2017

 

Podsumowanie realizacji Programu FEAD
Podprogram 2017

Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi realizując Program FEAD Podprogram 2017 wydał  ogółem  334 274 kg żywności.

Z pomocy żywnościowej skorzystało 6519  osób (w tym 3459 kobiet  i 3060  mężczyzn).

W ramach działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

 • 15 warsztatów kulinarnych, w których wzięło  udział  177 osób 
 • 14 warsztatów dotyczących ekonomicznego gospodarowania, w których udział wzięło 296  osób,
 • 18 warsztatów dietetycznych i zdrowego odżywiania, które objęły swym zasięgiem   246 osób,
 • 29  zajęć w ramach programu edukacyjnego dotyczącego zasad żywieni i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,  w których udział wzięły 362 osoby.         
   Łączenie zorganizowaliśmy 76  działań towarzyszących dla  1081  osób

 

 

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej (beneficjent Programu) w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.  Mają prowadzić do  umiejętnego gospodarowania żywnością, zapobieganiu marnotrawieniu jej, realizacji  zasad zdrowego żywienia  oraz  umiejętnego gospodarowania budżetem domowym przez beneficjentów.  Działania te są  realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów. Prowadzone są  w sposób cykliczny  w całym  okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. 

WARSZTATY  KULINARNE

 1. 11. 2017  Grabów
 2. 12. 2017 Witonia
 3. 12. 2017 Witonia
 4. 12. 2017 Grabów
 5. 01. 2018 Grabów
 6. 01 2018 Witonia
 7. 02. 2018 Witonia

o7. 03. 2018 Grabów

19.03. 2018 Witonia

23.04. 2018 Witonia

 1. 04. 2018 Grabów

24.05.2018 Łęczyca Gmina

 1. 05. 2018 Witonia

25.05.2018 Łęczyca Miasto

 1. 05. 2018 Grabów

WARSZTATY DIETETYCZNE I DOTYCZĄCE ZDROWEGO  ŻYWIENIA

 1. 10. 2017  Zgierz
 2. 10. 2017  Żychlin
 3. 11. 2017 Konstantynów Łódzki
 4. 11. 2017  Łęczyca  Gmina
 5. 11. 2017 Łęczyca Miasto
 6. 11. 2017 Zgierz
 7. 11. 2017  Wodzierady
 8. 12. 2017 Zgierz
 9. 12. 2017 Żychlin

08.01. 2018 Piątek

 1. 01. 2018 Zgierz
 2. 02. 2018 Piątek
 3. 02. 2018 Daszyna
 4. 03. 2018 Piątek
 5. 05. 2018 Żychlin
 6. 06. 2018 Witonia
 7. 06. 2018 Żychlin
 8. 06. 2018 Zgierz

PROGRAM EDUKACYJNY DOTYCZĄCY ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MARNOTRAWIENIU ŻYWNOŚCI

 1. 10. 2017  Piątek
 2. 10.  2017 Łęczyca Gmina
 3. 10. 2017 Łęczyca Miasto
 4. 11. 2017 Piątek
 5. 11. 2017 Daszyna
 6. 12. 2017 Piątek
 7. 12. 2017 Wodzierady
 8. 12. 2017 Daszyna
 9. 01. 2018 Konstantynów Łódzki
 10. 01. 2018 Łęczyca Gmina
 11. 01. 2018 Łęczyca Miasto
 12. 01. 2018 Żychlin
 13. 02. 2018 Zgierz
 14. 02. 2018 Łęczyca Gmina
 15. 02. 2018 Łęczyca Miasto
 16. 02. 2018 Żychlin

19.03. 2018 Wodzierady

 1. 03. 2018 Daszyna
 2. 04. 2018 Żychlin
 3. 04. 2018 Góra św. Małgorzaty
 4. 04. 2018 Łęczyca Gmina
 5. 04. 2018 Łęczyca Miasto
 6. 04. 2018 Zgierz
 7. 05. 2018 Góra św. Małgorzaty
 8. 05. 2018 Daszyna
 9. 05. 2018 Zgierz
 10. 06. 2018 Góra św. Małgorzaty
 11. 06. 2018 Łęczyca Gmina
 12. 06. 2018 Łęczyca Miasto
 13. 06. 2018 Daszyna

WARSZTATY EDUKACJI  EKONOMICZNEJ

 1. 10. 2017 Grabów
 2. 10. 2017 Daszyna
 3. 11. 2017 Żychlin
 4. 12. 2017 Łęczyca Gmina
 5. 12. 2017 Łęczyca Miasto
 6. 01. 2018 Daszyna
 7. 02. 2018 Grabów
 8. 03. 2018 Łęczyca Gmina
 9. 03. 2018 Łęczyca Miasto
 10. 03. 2018 Konstantynów Łódzki
 11. 03. 2018 Zgierz
 12. 03. 2018 Żychlin
 13. 04. 2018 Daszyna
 14. 06. 2018 Grabów

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.

 

Miejsca dystrybucji żywności w okręgu łódzkim 

w podprogramie FEAD 2017 r. 

         Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach  wydawania żywności.

 1. Konstantynów Łódzki i Wodzierady - Zarząd Miejski PKPS ul. Sucharskiego 12
 2. Zgierz - Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 72 
 3. Żychlin i Bedlno - Organistówka, Plac Jana Pawła II   2 
 4. Miasto i Gmina  Łęczyca - Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
 5. Świnice Warckie - Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 
 6. Góra św. Małgorzaty - Ochotnicza Straż Pożarna, Góra św. Małgorzaty 45
 7. Witonia -  Klub Samopomocy Stara Szkoła, ul. Szkolna 13
 8. Piątek - Punkt Konsultacyjny, ul. Stodolniana 6 
 9. Grabów - Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Labor , Chorki 8
 10. Daszyna - Stowarzyszenie Skarb Malucha, Daszyna 32 

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.

INFORMACJA  O POZIOMIE   REALIZACJI  DZIAŁAŃ  TOWARZYSZĄCYCH

w okręgu łódzkim w podprogramie 2017

Miesiąc 

               Liczba działań

 

Liczba osób

 

październik '17

                        7

 

       116

 

listopad '17

                        9

 

       141

 

grudzień '17

                        10

 

       168

 

styczeń '18

                        7

 

        79

 

luty '18

                        9

 

       126

 

marzec '18

                       10

 

       127

 

kwiecień '18

                        8

 

       104

 

maj '18

                        8

 

       112

 

czerwiec '18

                        8

 

       108

 

 

Podprogram 2017 realizowany w ramach FEAD-u  będzie realizowany od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja  dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. 2015 poz.1058),   to  jest:

 • 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Doborem odbiorców  i weryfikacją ich  kwalifikowalności zajmują się  miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej. Żywność wydawana jest nieodpłatnie  w oparciu o wydane przez te instytucje skierowania.

 • FEAD - podprogram 2017

  Zestaw artykułów spożywczych określony dla jednego odbiorcy
  (zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie)
  w całym okresie dystrybucji podprogramu 2017
  (od września 2017 do czerwca 2018)
  Groszek z marchewką - 4 kg
  • Fasola biała - 4 kg
  • Koncentrat pomidorowy - 1,76 kg
  • Buraczki wiórki – 1,05 kg
  • Powidła śliwkowe - 1,5 kg
  • Makaron jajeczny - 4,5 kg
  • Makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg
  • Ryż biały – 4 kg
  • Kasza gryczana – 2 kg
  • Herbatniki maślane – 0,6 kg
  • Mleko UHT – 7 l.
  • Ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg
  • Gulasz wieprzowy z warzywami – 1,7 kg
  • Szynka drobiowa – 3 kg
  • Szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg
  • Pasztet wieprzowy – 0,64 kg
  • Filet z makreli w oleju – 1,7 kg
  • Cukier biały - 4 kg
  • Olej rzepakowy – 4 l.
 • Miód wielokwiatowy - 0,4 kg
 • Kabanosy wieprzowe - 0,36 kg

Pomoc  żywnościowa w formie paczek będzie wydawana osobom równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w podprogramie 2017.