Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Podprogram 2021

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU FEAD 

PODPROGRAM  2021 

Realizując Podprogram 2021 Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi wydał ogółem 105496,80 kg żywności.  Wydaliśmy 12910 paczek z żywnością dla osób potrzebujących.

Z pomocy żywnościowej skorzystało ogółem 4289  osób, w tym 2425 kobiet oraz 1864 mężczyzn. 

W ramach  działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

  • 14 warsztatów edukacji ekonomicznej, w których wzięło udział 157 osób;
  • 22 warsztaty dietetyczne i dotyczących zdrowego żywienia, które objęły swym zasięgiem 248 osób;
  • 10 warsztatów w ramach programu edukacyjnego dotyczącego zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w których udział wzięło 125 osób;
  • 1 warsztat kulinarny, gdzie sposób wykorzystania produktów programu FEAD do przygotowania potraw poznało 17 osób.

Łącznie zorganizowaliśmy 47 działań towarzyszących dla 547 osób. 

 

          PODPROGRAM 2021

Czas realizacji – grudzień 2021 r. – maj 2022 r.
Okres realizacji wydłużony został do wrzesnia 2022 r.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%)

            - 1 542,20 PLN dla osoby samotnej,

            - 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

Od 1 stycznia 2022 roku:

            -1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

            -1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

   
Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania Ośrodki Pomocy Społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków (posiłki wydawane są tylko w placówkach uprawnionych takich, jak schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych, jadłodajnie, dzienne placówki opiekuńcze dla dzieci).

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego:

Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2021

.

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Groszek z marchewką

8

0,4

3,2 kg

   2.

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12 kg

   3.

Powidła śliwkowe

5

0,3

1,5 kg

   4.

Makaron jajeczny świderki

9

0,5

4,5 kg

 

5.

Olej rzepakowy

1

1

1 l

 

6.

Mleko UHT

5

1

5 l

 

7.

Szynka drobiowa

6

0,3

1,8 kg

 

8.

Szynka wieprzowa mielona

 

4

0,3

1,2 kg

9.

 

Filet z makreli w oleju

5

0,17

0,85 kg

10.

 

Cukier biały

1

1

1 kg

 

Suma

51 opakowań

 

21,17 kg

 

Działania towarzyszące

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
  • inne warsztaty indywidualne lub grupowe mające na celu aktywizację i włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

 

HARMONOGRAM    DZIAŁAŃ   TOWARZYSZĄCYCH

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

07.02.2022 Piątek
24.02.2022 Zgierz
24.02.2022 Konstantynów
21.04.2022 Zgierz

21.04.2022 Konstantynów
02.05.2022 G. Łęczyca
02.05.2022 Daszyna
04.05.2022 M. Łęczyca
21.07.2022 Zgierz
25.08.2022 Zgierz
29.08.2022 Daszyna
22.09.2022 Zgierz

Programy edukacyjne  mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności 

20.01.2022 Zgierz
20.01.2022 Konstantynów
18.02. 2022 Daszyna
18.02.2022 G. Łęczyca
02.03.2022 M. Łęczyca
07.03.2022  Piątek
24.03.2022 Zgierz
24.03.2022 Konstantynów
30.03.2022 Daszyna
30.03.2022 G. Łęczyca
31.03.2022 M. Łęczyca
10.05.2022 Żychlin
26.05.2022 Zgierz
26.05.2022 Konstantynów
30.05.2022 G. Łęczyca
30.05.2022 Daszyna
31.05.2022 M. Łęczyca
23.06.2022 Zgierz
23.06.2022 Konstantynów
29.07.2022 Daszyna

Warsztaty edukacji ekonomicznej

22.02.2022 Żychlin
14.03.2022 G. Łęczyca
14.03.2022 M. Łęczyca
14.03.2022 Daszyna
15.03.2022 Żychlin
05.04.2022 Żychlin
22.04.2022 G. Łęczyca
22.04.2022 Daszyna
25.04.2022 M. Łęczyca
28.04.2022 Grabów
09.05.2022  Góra św. Małgorzaty
11.05.2022 Grabów
07.06.2022 Żychlin
29.06.2022 M. Łęczyca
30.06.2022 Daszyna
30.06.2022 G. Łęczyca
06.07.2022 Grabów
03.08.2022 Grabów

Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych

21.02.2022 Piątek
04.04.2022 Góra św. Małgorzaty