Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Podprogram 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU FEAD 

PODPROGRAM  2020 

 

Realizując podprogram 2020 Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi wydał ogółem 221 882,00 kg żywności.  Wydaliśmy 33669 paczek z żywnością dla osób potrzebujących.

Z pomocy żywnościowej skorzystało ogółem 4333  osób, w tym 2375 kobiet oraz 1958 mężczyzn. 

W ramach  działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

 • 10 warsztatów edukacji ekonomicznej, w których wzięło udział 129 osób;
 • 14 warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, które objęły swym zasięgiem 153 osoby;
 • 11 warsztatów w ramach programu edukacyjnego dotyczącego zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w których udział wzięło 125 osób;
 • 9 warsztatów kulinarnych, gdzie sposób wykorzystania produktów programu FEAD do przygotowania potraw poznały 112 osób.

Łącznie zorganizowaliśmy 44 działania towarzyszące dla 519 osób. 

 

PODPROGRAM 2020

Czas realizacji – grudzień 2020 r. – sierpień 2021 r.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

 • 1402zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1056zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej,


od 26 listopada 2020 r.

 • 1542,20zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1161,60zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ
   
Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:
Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków (posiłki wydawane są tylko w placówkach uprawnionych takich, jak schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych, jadłodajnie, dzienne placówki opiekuńcze dla dzieci).

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2020.

 

Zestaw na Podprogram 2020  artykułów spożywczych obejmuje (na jedną osobę):

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Groszek z marchewką

8

0,4

 3,2 kg

   2.

Koncentrat pomidorowy

7

0,16

1,12 kg

   3.

Buraczki wiórki

4

0,35

1,40 kg

   4.

Powidła śliwkowe

5

0,3

1,50 kg

   5.

Mus jabłkowy

2

0,72

1,44 kg

   6.

Fasolka po bretońsku

3

0,5

1,50 kg

   7.

Makaron jajeczny świderki

10

0,5

5 kg

   8.

Płatki owsiane

2

0,5

1 kg

   9.

Ryż biały

2

1

2 kg

 10.

Kasza jęczmienna

3

0,5

1,5 kg

 11.

Herbatniki maślane

2

0,2

0,4 kg

 12.

Mleko UHT

7

1

7 l

 13.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

4

0,4

1,6 kg

 14.

Szynka drobiowa

8

0,3

2,4 kg

15.

Szynka wieprzowa mielona

4

0,3

1,2 kg

 16.

Pasztet drobiowy

2

0,16

0,32 kg

 17.

Filet z makreli w oleju

7

0,17

1,19 kg

 18.

Cukier biały

4

1

4 kg

 19.

Miód nektarowy wielokwiatowy

2

0,25

0,5 kg

 20.

Olej rzepakowy

4

1

4 l

 21

Kawa zbożowa rozpuszczalna

3

 0,20

0,6 kg

 

Suma

93 opakowania

 

42,87

 

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat !

 

Działania towarzyszące

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 • inne warsztaty indywidualne lub grupowe mające na celu aktywizację i włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

 

HARMONOGRAM    DZIAŁAŃ   TOWARZYSZĄCYCH

PODPROGRAM  2020

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

11.01.2021 Piątek
21.01.2021 Zgierz
26.01.2021 Konstantynów
23.02.2021 Żychlin
25.02.2021 Zgierz
25.03.2021 Zgierz
10.02.2021 Konstantynów
20.04.2021 M. Łęczyca
20.04.2021 Daszyna
21.04.2021 G. Łęczyca
22.04.2021 Zgierz
10.05.2021 Góra Św. Małgorzaty
20.05.2021 Zgierz
24.06.2021 Zgierz

 

Programy edukacyjne  mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności 
08.02.2021 Piątek
19.02.2021 M.Łęczyca
18.02.2021 G.Łęczyca
26.02.2021 Daszyna
27.02.2021 Daszyna
10.03.2021 Konstantynów
27.04.2021 Żychlin
14.05.2021 Daszyna
24.05.2021 M. Łęczyca
25.05.2021 G. Łęczyca
17.06.2021 Góra Św. Małgorzaty

 

Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych

14.12.2020 Piątek
23.03.2021 Żychlin
12.04.2021 Góra Św. Małgorzaty

 

Warsztaty edukacji ekonomicznej

11.01.2021 Grabów
03.02.2021 Grabów
03.03.2021 Grabów
03.03. 2021 Daszyna
08.03.2021 Piątek
15.03.2021 M. Łęczyca
16.03.2021 G. Łęczyca
26.05.2021 Żychlin
07.06.2021 M. Łęczyca 
08.06.2021 G. Łęczyca
10.06.2021 Daszyna
07.04.2021 Grabów
05.05.2021 Grabów
02.06.2021 Grabów
21.04.2021 Konstantynów

 

Punkty dystrybucji żywności w okręgu łódzkim w Podprogramie 2020

Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach wydawania żywności.

 1. Zarząd Rejonowy PKPS w Łęczycy, ul. Ozorkowska 23  tel.609341065
     Obsługuje beneficjentów Miasta i Gminy Łęczyca oraz Świnic Warckich. W strukturze Zarządu znajdują się ponadto Góra Świętej Małgorzaty i Piątek
     Miejsca wydawania żywności: Łęczyca, ul. Ozorkowska 23
                                                      Świnice Warckie, ul. Szkolna 1
                                                      Góra Świętej Małgorzaty 52
                                                      Piątek, ul. Łowicka 4

  2. Zarząd Miejski PKPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sucharskiego 12   tel. 510442290
      Obsługuje beneficjentów miasta Konstantynów Łódzki i gminy Wodzierady
      Miejsce wydawania żywności: Konstantynów Łódzki , ul. Jana Pawła II 44 (budynek P.K.G.K.Ł.)

  3.Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Zgierzu ul. Jana Pawła II 19 tel. 790235092
      Miejsce wydawania żywności: OSP Dąbrówka Wielka, u. Główna 72

  4.Zarząd Miejski PKPS w Żychlinie, ul. 1-Maja 23 tel.
      Miejsce wydawania Żywności
  : Żychlin - ul. 1-Maja 23

  5. Grabów - OSP w Sławęcinie tel. 727556635
      Miejsce wydawania żywności: Sławęcin 7


  6. Daszyna - Stowarzyszenie Skarb Malucha tel. 781712510
      Miejsce wydawania żywności: GOK Daszyna 33