Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Podprogram 2018

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU FEAD 

PODPROGRAM  2018 

      Realizując podprogram 2018 Zarząd Okręgowy PKPS w Łodzi wydał ogółem 314 372,00 kg żywności.  Wydaliśmy 29 128 paczek z żywnością oraz 326 posiłków dla osób potrzebujących.

Z pomocy żywnościowej skorzystały ogółem 6654  osoby, w tym 3486 kobiet oraz 3168 mężczyzn. 

W ramach  działań towarzyszących przeprowadziliśmy:

 • 9 warsztatów dotyczących zasad ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym, w których wzięło udział 113 osób;
 • 17 warsztatów dietetycznych i zdrowego odżywiania, które objęły swym zasięgiem 195 osób;
 • 21 zajęć w ramach programu edukacyjnego dotyczącego zasad żywienia       i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w których udział wzięł0 269 osób;
 • 3 warsztaty kulinarne, gdzie sposób wykorzystania produktów programu FEAD do przygotowania potraw poznało 30 osób.

Łącznie zorganizowaliśmy 50 działań towarzyszących dla 607 osób. 

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM 2018

Założenia ogólne

                          Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu   o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Celem ogólnym Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  jest pomoc poprzez zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie

od sierpnia 2018 roku  –   do czerwca  2019 roku.

Kryteria, które muszą spełniać  odbiorcy – kwalifikowalność

              Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2018 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%)  – zgodnie z wytycznymi IZ z 10 kwietnia 2018 roku:

 • 1268,00 PLN `dla osoby samotnej,
 • 1028,00 PLN przypadająca na jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2018 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, kwalifikowane bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ -  Podprogram 2018

Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem ośrodka pomocy społecznej. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

DYSTRYBUCJA -   Zasady udzielania pomocy żywnościowej 

           Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zgodnie z wytycznymi IZ z 10 kwietnia 2018 roku – to minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2018.

Skład pełnej paczki dla jednej osoby ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2018:

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu na osobę  (kg/l)

1.

Makaron jajeczny

9

0,5

4,5

2.

Ryż biały

3

1,0

3,0

3.

Herbatniki maślane

4

0,2

0,8

4.

Mleko UHT

7

1,0

7,0

5.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

6

0,4

2,4

6.

Groszek z marchewką

9

0,4

3,6

7.

Fasola biała

9

0,4

3,6

8.

Koncentrat pomidorowy

10

0,16

1,6

9.

Powidła śliwkowe

6

0,3

1,8

10.

Gołąbki w sosie pomidorowym

2

0,8

1,6

11.

Filet z makreli w oleju

10

0,17

1,7

12.

Szynka drobiowa

10

0,3

3,0

13.

Cukier biały

4

1,0

4,0

14.

Olej rzepakowy

4

1,0

4,0

15.

Buraczki wiórki

3

0,35

1,05

16.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

1

0,5

0,5

17.

Kasza gryczana

3

0,5

1,5

18.

Szynka wieprzowa mielona

7

0,3

2,1

19.

Pasztet wieprzowy

4

16

0,64

20.

Kabanosy wieprzowe

3

0,12

0,36

21.

Miód wielokwiatowy

1

0,4

0,4

22.

RAZEM

115 opakowań

---

49,15

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie jednakowo. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobom najbardziej potrzebującym sukcesywnie w trakcie  trwania całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018, tzn. od sierpnia 2018 roku  –   do czerwca  2019 roku.

Jak  można wykorzystać te produkty?

           Dobre podpowiedzi ( proste przepisy)  potraw i dań,  w których można  wykorzystać produkty  z paczki określone  w powyższym zestawie  można znaleźć   pod adresem:

http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/paczka_zywnosci/broszura_paczka_zyw_11.pdf

Działania towarzyszące

         Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Okręgowy w Łodzi  zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując w kolejnym podprogramie 2018 proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, proponować będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne wskazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, z wykorzystaniem produktów składających się na paczkę w Podprogramie 2018,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
  i przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia i kontroli budżetu domowego)

HARMONOGRAM    DZIAŁAŃ    TOWARZYSZĄCYCH

PODPROGRAM  2018

Warsztaty kulinarne 

10.04.2019 Grabów

11.04.2019 Grabów

09.05.2019  Grabów

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

29.11.2018  Zgierz

30.11.2018 Żychlin

20.11.2018 Gmina Łęczyca

21.12.2019 Miasto Łęczyca

27.12.2018 Zgierz

02.01.2019 Piątek

27.02.2019 Gmina Łęczyca

28.02.2019 Miasto Łęczyca

28.02.2019 Żychlin

28.03.2019 Zgierz

08.04.2019 Wodzierady

20.05.2019 Wodzierady

30.05.2019 Gmina Łęczyca

31.05.2019 Miasto Łęczyca

03.06.2019 Wodzierady

Program edukacyjny dotyczący zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

31.12.2018 Daszyna

04.12.2018 Daszyna

24.01.2018 Gmina Łęczyca

25.01.2019 Miasto Łęczyca

11.02.2019 Piątek

21.02.2019 Zgierz

26.02.2019 Daszyna

06.03.2019 Piątek

28.03.2019 Gmina Łęczyca

29.03.2019 Gmina Łęczyca

25.04.2019 Gmina Łęczyca

25.04.2019 Zgierz

26.04.2019 Miasto Łęczyca

08.05.2019 Góra św. Małgorzaty

23.05.2019 Zgierz

05.06.2019 Góra św. Małgorzaty

13.06.2019 Gmina Łęczyca

14.06.2019 Miasto Łęczyca

27.06.2019 Zgierz

 • Warsztaty edukacji ekonomicznej

05.11.2018   Daszyna

10.12.2018 Konstantynów Ł.

12.12.2018  Żychlin

19.12.2018 Piątek

14.01.2019 Konstantynów Ł.

24.01.2019 Zgierz

31.01.2019 Daszyna

11.02.2019 Konstantynów Ł.

03.04.2019 Góra św. Małgorzaty

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

W sprawach spornych lub nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się   z  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Łodzi, ul.  Wólczańska 217/219 lub adresem mailowym:

pkpslodz.sekretariat @op.pl

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2018 na terenie okręgu łódzkiego obejmują:

Miejsca dystrybucji żywności w okręgu łódzkim

w podprogramie FEAD 2018 r.

         Dystrybucja  żywności w poniższych punktach jest realizowane zgodnie z terminarzem poszczególnych dostaw produktów spożywczych do miejsc ich wydawania.  Informacje o  konkretnych terminach i godzinach są systematycznie umieszczane w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej oraz w miejscach  wydawania żywności.

 1. Konstantynów Łódzki i Wodzierady - Zarząd Miejski PKPS ul. Sucharskiego 12
 2. Zgierz - Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 72
 3. Żychlin - Organistówka, Plac Jana Pawła II   2
 4. Miasto i Gmina  Łęczyca - Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
 5. Świnice Warckie – Zarząd Rejonowy PKPS, ul. Poznańska 25
 6. Góra św. Małgorzaty - Ochotnicza Straż Pożarna, Góra św. Małgorzaty 45
 7. Piątek - Punkt Konsultacyjny, ul. Stodolniana 6
 8. Grabów - Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Labor , Chorki 8
 9. Daszyna - Stowarzyszenie Skarb Malucha, Daszyna 32

Aktualne i szczegółowe informacje o datach i godzinach realizowanych działań  towarzyszących  zamieszczane są  na plakatach wywieszonych w OPS   i w punktach wydawania żywności lub innych tablicach informacyjnych.