Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Usługi opiekuńcze

Zadanie publiczne "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Łodzi, w celu przeciwdziałania COVID-19" jest finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie publiczne "Organizowanie i świadczenie na rzecz  mieszkańców Miasta Pabianic w 2022 roku usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Pabianice.

Opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w domu jest jedną z podstawowych form działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych.

Zadania zlecone w postaci usług opiekuńczych Polski Komitet Pomocy Społecznej wykonuje na podstawie porozumień zawartych z samorządami i/lub państwowymi jednostkami pomocy społecznej, a także z innymi zleceniodawcami. Będąc stowarzyszeniem charytatywnym, nie jesteśmy w prowadzeniu działalności usługowo-opiekuńczej nastawieni na osiąganie zysku. Na realizację zadań zleconych otrzymujemy środki od zleceniodawcy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że osoby którym nasze Stowarzyszenie świadczy usługi opiekuńcze otaczane są dodatkową opieką i pomocą w postaci wyposażenia ich i ich mieszkań w środki czystości, środki sanitarne, meble, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz obuwie i odzież.

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej są realizowane w formach:

  • usług gospodarczych,
  • usług higienicznych,
  • usług pielęgnacyjnych,
  • zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Dysponujemy dobrze przeszkoloną i przygotowaną kadrą, dbającą o wysoki poziom świadczonych usług. Nasze opiekunki przed przyjęciem do pracy przechodzą specjalną procedurę selekcyjną, są sprawdzane i oceniane. Dążymy do tego, by były to osoby kompetentne, uczciwe i troskliwe w stosunku do swoich podopiecznych.

Opiekunki PKPS opierają swoje relacje z podopiecznymi na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Ich opiekuńcza rola opiera się na zaspokajaniu potrzeb podopiecznych w ramach dostępnych środków, świadczeniu usług wysokiej jakości, efektywnie ale jednocześnie kulturalnie, z poszanowaniem praw i godności ludzkiej. Systematycznie szkolimy kandydatów na opiekunki/opiekunów. 

Praca opiekunek domowych jest systematycznie kontrolowana. Oceniana jest zarówno jakość wykonywanych usług na rzecz podopiecznych jak również prawidłowość prowadzenia stosownej dokumentacji. W ocenie tej kluczową rolę pełni opinia podopiecznego na temat jakości świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunkę. Dzięki systematycznie prowadzonej kontroli pracy jesteśmy w stanie szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości i niedociągnięcia.

Nadrzędnym celem usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS jest utrzymanie lub polepszenie, tak długo jak to praktycznie jest możliwe, poziomu życia ludzi, których życzeniem jest pozostawać we własnym domu, a którzy z powodu choroby lub fizycznej ułomności są niezdolni do wykonywania funkcji nieodzownych w niezależnym życiu.

Usługi opiekuńcze świadczone są w:

  • Łodzi
  • Zgierzu
  • Konstantynowie Łódzkim
  • Andrespolu
  • Pabianicach