Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Usługi opiekuńcze

Zadanie publiczne "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Łodzi, w celu przeciwdziałania COVID-19" jest finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie publiczne "Organizowanie i świadczenie na rzecz  mieszkańców Miasta Pabianic w 2022 roku usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Pabianice.

Opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w domu jest jedną z podstawowych form działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych.

Zadania zlecone w postaci usług opiekuńczych Polski Komitet Pomocy Społecznej wykonuje na podstawie porozumień zawartych z samorządami i/lub państwowymi jednostkami pomocy społecznej, a także z innymi zleceniodawcami. Będąc stowarzyszeniem charytatywnym, nie jesteśmy w prowadzeniu działalności usługowo-opiekuńczej nastawieni na osiąganie zysku. Na realizację zadań zleconych otrzymujemy środki od zleceniodawcy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że osoby którym nasze Stowarzyszenie świadczy usługi opiekuńcze otaczane są dodatkową opieką i pomocą w postaci wyposażenia ich i ich mieszkań w środki czystości, środki sanitarne, meble, drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz obuwie i odzież.

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej są realizowane w formach:

  • usług gospodarczych,
  • usług higienicznych,
  • usług pielęgnacyjnych,
  • zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Dysponujemy dobrze przeszkoloną i przygotowaną kadrą, dbającą o wysoki poziom świadczonych usług. Nasze opiekunki przed przyjęciem do pracy przechodzą specjalną procedurę selekcyjną, są sprawdzane i oceniane. Dążymy do tego, by były to osoby kompetentne, uczciwe i troskliwe w stosunku do swoich podopiecznych.

Opiekunki PKPS opierają swoje relacje z podopiecznymi na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Ich opiekuńcza rola opiera się na zaspokajaniu potrzeb podopiecznych w ramach dostępnych środków, świadczeniu usług wysokiej jakości, efektywnie ale jednocześnie kulturalnie, z poszanowaniem praw i godności ludzkiej. Systematycznie szkolimy kandydatów na opiekunki/opiekunów. 

Praca opiekunek domowych jest systematycznie kontrolowana. Oceniana jest zarówno jakość wykonywanych usług na rzecz podopiecznych jak również prawidłowość prowadzenia stosownej dokumentacji. W ocenie tej kluczową rolę pełni opinia podopiecznego na temat jakości świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunkę. Dzięki systematycznie prowadzonej kontroli pracy jesteśmy w stanie szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości i niedociągnięcia.

Nadrzędnym celem usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS jest utrzymanie lub polepszenie, tak długo jak to praktycznie jest możliwe, poziomu życia ludzi, których życzeniem jest pozostawać we własnym domu, a którzy z powodu choroby lub fizycznej ułomności są niezdolni do wykonywania funkcji nieodzownych w niezależnym życiu.

Usługi opiekuńcze świadczone są w:

  • Łodzi
  • Zgierzu
  • Konstantynowie Łódzkim
  • Andrespolu
  • Pabianicach